Zwroty


Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Za zwracany w tym trybie towar zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota wyłącznie wtedy, gdy będzie on odesłany z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
W przypadku braków lub uszkodzeń odesłanego towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo do rekompensaty od Kupującego z tytułu kosztu przywrócenia towaru do stanu poprzedniego z dnia jego otrzymania przez Kupującego.

W celu realizacji naprawy gwarancyjnej produktu należy dostarczyć go za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, bądź osobiście na nasz adres podany w formularzu rekalmacyjnym wraz z opakowaniem i  kompletem wyposażenia. Prosimy również pamiętać o podaniu adresu zwrotnego oraz opisu usterki.

Formularz reklamacyjny: http://domofon.gsm.pl/reklamacje